Välkommen till AV-kören i Vasa!

 

                                                             

 

 

 

Körens dirigent:


Petter Eklund, tfn (06) 365 1742, 050 364 2090